Havadan Sudan

Havadan Sudan

ÖZGÜRÜZ RADYO | Sezai Ozan Zeybek & Hilal Alkan

Sezai Ozan Zeybek ve Hilal Alkan'ın birlikte hazırlayıp sundugu bu programın temel gayesi, Türkiye’den ve dünyadan çevreye dair haberleri derlemek, aktarmak ve tartışmak. Bunu yaparken işin sosyal, siyasî boyutuna dikkat çekmek; felsefî, antropolojik, tarihî yönlerini incelemek. Enerjiden akarsulara, iklim değişikliğinden gıda politikalarına, tohumculuktan alternatif üretim modellerine, plantasyonlardan çöp yönetimine uzanan pek çok konu gündeme gelecek; ufku insanla sınırlı olmayan, dayanışmacı kolektiflerden örnekler sunulacak.

  • Anzahl der Folgen: 61
  • Letzte Folgen: 2022-11-01
  • Nachrichten

Wo kannst du zuhören?

Apple Podcasts Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Folgen